Vi är ett ungt företag med bred kunskap. Vi tar hand om projektet hela vägen! 

Vi utför allt från mindre servicearbeten till större entreprenader.

  • Projektering - Allt från tidplaner, nödvändig dokumentation till färdigt projekt.
  • Ritningar - Vi gör scheman och ritningar.
  • Elinstallationer - Daglig service, ROT-Arbeten, el i industrier, småhus, bostadsrättdföreningar
  • Data/Fiber - Kompletta certifierade datanät. Fiber eller kopparnät
  • TV - Installerar tv nät. Allt från stora bostadsnät till paraboler
  • Larm/Övervakning -  Installerar larm och kamera övervakning.
  • Styr - Styrcentraler för tillexempel maskiner eller ventilation

 .